Dank voor uw belangstelling in mijn Bed&Breakfast en uw eventuele review. 
Graag zie ik u spoedig weer! 

--------------------------

Many thanks for your interest in my Bed & Breakfast and your eventual review.  I shall be happy to see you again soon!

Bed&Breakfast "De Abeelboom"

Korte Burg 11, 4331BJ Middelburg. Tel. 0118-638 662, mobielnr.  06-860 60 430

Klik voor route hier

Lies Francke
E-mailadres: 
efrancke@zeelandnet.nl


Indien u een reservering wilt maken, stuur dan gaarne een reserveringsaanvraag per email aan efrancke@zeelandnet.nl , met daarbij duidelijk aangeven voor welke data en welke kamer(s) u wenst te reserveren. (Gaarne ook uw telefoonnummer in de email vermelden). 

Ons bellen voor de reservering kan ook op 0118-638 662 of 06 860 60 430.


If you would like to make a reservation, please send us an emailnto efrancke@zeelandnet.nl, clearly stating the dates and the room(s) you would like to reserve. (Please also mention your telephone number in the email).

Of course calling us directly for your booking is possible as well at +31 118 638 662 or +31 6 860 60 430